forex trading logo

E-dziennik

RODO

Pomóż Szkole...

Szkolne akcje/projektyPomoc Afryce

Doradztwo zawodowe

Przesłanie Powstańców

szef kuchni poleca


gimnastyka korekcyjna

LogowanieWitryna Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile
Świetlica socjoterapeutyczna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:05

 

Świetlica socjoterapeutyczna prowadzi zajęcia:

poniedziałek - czwartek 15.00 - 18.00
piątek 14.30 - 17.30

 

I. CELE TERAPEUTYCZNE

Polegają na przepracowaniu podstawowych urazów przejawowych przez uczestników w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi oraz różnego typu zadań, zarówno indywidualnych jak i grupowych. W ich zakres wchodzi również pomoc w odreagowaniu emocji i napięć powstających w skutek wzrastania w urazowym środowisku domowym oraz na skutek niepowodzeń szkolnych i społecznych.

II. CELE EDUKACYJNE

Obejmują między innymi poznawanie emocji, sposobów radzenia sobie z nimi, diagnozy własnych i cudzych potrzeb, uczenia się współpracy i dbania o swoją autonomię. Uczenia się pełnienia różnych ról, uczenie się korzystania ze swoich mocnych stron, rozwiązywania konfliktów, a nadto poznawanie mechanizmów uzależnień, faz choroby alkoholowej, uzależnień i innych chorób. Poznawanie zachowań w rodzinie i poza nią.

III. CELE ROZWOJOWE

Rozwijanie indywidualnych talentów i zamiłowań, uczenie się lepszego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z również z rówieśnikami i dorosłymi. Przepracowanie zagadnień ważnych dla danego wieku jak np. atrakcyjne prezentowanie się, przyjaźń, w czym mogą być niezależni od rodziny, a w czym mogą uczestniczyć w rodzinie. Metody spędzania czasu wolnego, uczenia się życia w społeczności, uczenia się poszukiwania pomocy, bronienia się przed presją i manipulacją, czyli rozwijanie umiejętności asertywnych, uczenia opierania się o swoje mocne strony. Cele realizowane są poprzez gry i zabawy, bajkę, udział w programach profilaktycznych, odgrywanie scenek, rysunki, dyskusje, zajęcia relaksacyjno-ruchowe, dziennikarskie, informatyczne.

Poprawiony: wtorek, 18 grudnia 2012 10:15
 
Świetlica szkolna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:04

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku od 715 do 16:00.

 1. Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.
 2. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, a także stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.
 3. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
 4. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
 5. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęći zabaw.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów). W trosce o bezpieczeństwo dzieci rodzice zobowiązują się do wyrażenia pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu lub jego odbiór przez inne osoby niż rodzice.
 2. Świetlica dysponuje 3 pomieszczeniami.
 3. Świetlica posiada różnorodną bazą materialną w postaci: zabawek, puzzli, książek, gier towarzyskich, czasopism, sprzętu multimedialnego, filmów video i DVD, komputerów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego, przyborów i narzędzi do zajęć plastycznych, które pozwalają na prowadzenie różnorodnych zajęć, rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających im miłe, ciekawe i pożyteczne spędzenie czasu.
 4. Świetlica sprawuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą według ramowego planu pracy oraz tygodniowego rozkładu zajęć.
 5. W świetlicy organizowane są m.in. zajęcia; plastyczno- techniczne, origami, komputerowe, rekreacyjno-sportowe, muzyczno- ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, prowadzimy zabawy integrujące zespoły wychowawcze.
 6. Organizujemy obchody Dnia Chłopca, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Andrzejki, Mikołajki oraz inne uroczystości wynikające z kalendarza imprez szkolnych.
 7. Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 8. Systematycznie organizowane są ekspozycje prac plastycznych dzieci.
 9. W godzinach poobiednich dzieci mają zapewniony czas i pomoc w odrabianiu lekcji

10. Świetlica współpracuje z przedszkolami w celu zapewnienia dzieciom łatwiejszej adaptacji w szkole.

Wychowawcy

mgr Małgorzata Borowik

mgr Elżbieta Chrząszcz

mgr Agnieszka Drożdżowska

mgr Zbigniew Wilczyński

Poprawiony: czwartek, 10 października 2013 17:57
 
Pedagog - psycholog PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:03


Pedagog

mgr Barbara Szczecina

Psycholog

mgr Michał Oryszak

Logopeda

mgr Urszula Pogorzelska


Zwróć się do nas codziennie w godzinach od 8.30 – 13.30

gdy:

1.    Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, czujesz się samotny.
2.    Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
3.    Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób.
4.    Nie potrafisz porozumieć się z kolegami, rodzicami, nauczycielem.
5.    Masz problemy rodzinne.
6.    Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
7.    Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
8.    Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


Dla rodziców:

Zapraszamy na spotkanie w każdą środę w godzinach 15.00 – 16.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Zakładki:

1. Motywowanie dziecka do nauki.
2. Wskazówki dla rodziców dotyczące sposobów utrzymania dobrej komunikacji z dzieckiem.
3. Co to jest dysleksja?
4. Założenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17.11.2010r.
5. Niebieska Karta – kiedy i do kogo się zgłosić po pomoc?


Dla uczniów:

Zakładki:

1. Prawa i obowiązki ucznia.
2. Sposoby na przemoc.
3. Katalog przyjaźni - czyli dziesięć przykazań przyjaźni.
4. Niebieska Karta – kiedy i do kogo się zgłosić po pomoc?

Dla  nauczyciela:

1. Uczeń nadpobudliwy w szkole.
2. Scenariusze pracy dla nauczyciela podczas spotkań z rodzicami.

Prezentacja: "SOCJOTERAPIA"Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2019 14:24
 
Sekretariat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:02

Sekretariat:

pani Wioletta Drożdż


Poprawiony: wtorek, 27 września 2016 18:02
 
Kontakt, lokalizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 16:48

Szkoła Podstawowa nr 4 w im. Mikołaja Kopernika

64-920 Piła

Grabowa 18

tel. 67-213-11-57

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat szkoły czynny w godz. 7:30-15:30

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2019 15:35
 
Logopeda PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:04

Kiedy dziecko trafia do logopedy…

Jakie mogą być przyczyny wad wymowy?

 • oddychanie przez usta;
 • częste infekcje górnych dróg oddechowych;
 • niska sprawność narządów mowy lub ich słaba koordynacja;
 • powiększony trzeci migdał;
 • wady zgryzu (otwarty, głęboki, tyłozgryz, przodozgryz);
 • krótkie wędzidełko podjęzykowe;
 • problemy ze słuchem;
 • uszkodzenia nerwów czaszkowo-twarzowych odpowiedzialnych za unerwienie języka, szczególnie nerw XII podjęzykowy;
 • naśladowanie nieprawidłowych wzorców wymowy, z którymi dziecko ma styczność w najbliższym otoczeniu.

Od czego logopeda zaczyna terapię?

Od diagnozy logopedycznej i/lub analizy dostarczonej przez rodziców dokumentacji z poradni. Podczas diagnozy sprawdza funkcje i budowę aparatu artykulacyjnego i tworzy program terapeutyczny.

Terapię zaczyna się od usprawniania aparatu artykulacyjnego (języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego). Niektóre dzieci wymagają ćwiczeń połykania, co może trochę potrwać. Nie warto się jednak zrażać – gdy pozycja spoczynkowa języka będzie utrwalona, dalsza praca nad głoskami okaże się prostsza. Czasem bez tego etapu nie da się w ogóle rozpocząć terapii.

Następnie przechodzi się do ćwiczeń oddechowych, żeby strumień powietrza przekierować do przodu. Mogą to być bańki mydlane, przenoszenie lekkich elementów słomką między koszyczkami, dmuchanie na piórka, robienie słomką bąbelków w szklance z wodą.

Kolejnym punktem jest wywoływanie głoski. Najczęściej wywołuje się głoski z szeregów /ś,ź, ć, dź/, /s, z, c, dz/, /sz, ż, cz, dż/. Czasem jest to /r/. Zdarza się, że dziecko zamienia inne głoski, np. /k/ na /t/ lub opuszcza je w wyrazach.

Następnie utrwalamy daną głoskę w sylabach, wyrazach, zdaniach i mowie swobodnej.

Bywa i tak, że dziecko mówi głoskę niewłaściwie, dlatego logopeda chce to skorygować, aby artykulacja głoski była czysta.

Wskazaniem do terapii bywają również: autyzm, zespół Aspergera, rozszczep wargi podniebienia, jąkanie, niedosłuch, opóźniony rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna.

W zależności od wyznaczonego celu terapii, terapeuta dobiera odpowiednie metody: masaż, metody praktyczne, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, ćwiczenia słuchu fizycznego, fonemowego i fonetycznego, metody wizualizacji, metody słowne, usprawniania umiejętności językowych, zabawy i gry logopedyczne, ćwiczenia w naśladowaniu, programy multimedialne.

Terapia logopedyczna bywa trudna lub długa, szczególnie, gdy w grę wchodzi eliminacja przyczyn (problemy alergologiczne, laryngologiczne, wady zgryzu), ale dzięki wsparciu rodziców i ich systematycznej pracy z dzieckiem w domu, można przyspieszyć jej efekty.

Warto mieć na względzie to, że poprawna jakość komunikacji wpływa pozytywnie na kontakty dzieci z rówieśnikami.

 

Autor artykułu: Urszula Pogorzelska


Poprawiony: czwartek, 10 października 2019 15:20
 
Biblioteka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:03

Biblioteka

Poprawiony: poniedziałek, 02 kwietnia 2012 20:42
 
Rada Rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:02

Rada Rodziców...

 
Prymusi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 16:48

PRYMUSI SZKOŁY

JOLANTA KOŁODZIEJCZYK
1984-1985
ŚREDNIA 5.0

ELIZA KUBA
1984-1985
ŚREDNIA 5.0

TOMASZ CHOLEWO
1984-1985
ŚREDNIA 4.9

MACIEJ BARANOWSKI
1985-1986
ŚREDNIA 5.O

AGNIESZKA ZAJĄC
1985-1986
ŚREDNIA 5.0

MARCIN KROJEC
1985-1986
ŚREDNIA 4.9

JAROSŁAW SZAREJKO
1986-1987
ŚREDNIA 5.0

MAGDALENA ZABŁOTNA
1986-1987
ŚREDNIA 5.0

BOŻENA PŁACZEK
1987-1988
ŚREDNIA 5.0

MAGDALENA KOWALCZYK
1988-1989
ŚREDNIA 5.0ANNA PŁUCIENNIK
1988-1989
ŚREDNIA 5.0

KATARZYNA DELNICKA
1988-1989
ŚREDNIA 5.0

TOMASZ KUBIK
1988-1989
ŚREDNIA 5.0

JAROSŁAW JODDA
1989-1990
ŚREDNIA 5.0

RAFAŁ OSSOWSKI
1989-1990
ŚREDNIA 5.0

JUSTYNA GRZEBEL
1990-1991
ŚREDNIA 5.46
JOANNA KONIECZNA
1990-1991
ŚREDNIA 5.15

MAŁGORZATA KLESSA
1990-1991
ŚREDNIA 5.15

OD ROKU 1991-1992 PRIMUS INTER PARES

OLGA KRAJNIAK
1991-1992
ŚREDNIA 5.69

AGNIESZKA KLESSA
1992-1993
ŚREDNIA 5.28

JOANNA BARTOSIEWICZ
1993-1994
ŚREDNIA 5.64

ARKADIUSZ HASS
1994-1995
ŚREDNIA 5.57

MAŁGORZATA KADOW
1995-1996
ŚREDNIA 5.50

MACIEJ KĘDRA
1996-1997
ŚREDNIA 5.71

KAROLINA WOJCIECHOWSKA
1997-1998
ŚREDNIA 5.64

GRZEGORZ SIKORSKI
1998 – 1999
ŚREDNIA 5.76

JULIUSZ KUCKIEL
1988-1999
ŚREDNIA 5.80
MAGDALENA OBARSKA
1999-2000
ŚREDNIA 5.69

ALEKSANDRA STOLARCZYK
1999-2000
ŚREDNIA 5.80

ANNA MAJOR
2000-2001
ŚREDNIA 5.9

LENA NOWICKA
2001-2002
ŚREDNIA 5.9

RAFAŁ BARON
2002-2003
ŚREDNIA 5.75

MARTYNA URBANIAK
2003-2004
ŚREDNIA 6.0
MAGDALENA GRUSZKA
2004-2005
ŚREDNIA 6.0

KAROLINA JAKUĆ
2005-2006
ŚREDNIA 6.0

MARCIN PIĄTEK
2006-2007
ŚREDNIA 6.0

ANNA TOMASZEWSKA
2007-2008
ŚREDNIA 6.0

DARIA ZADRANOWICZ
2008-2009
ŚREDNIA 6.0

KAMIL GRELA
2009-2010
ŚREDNIA 5.91


ARKADIUSZ WILCZYŃSKI
2010-2011
ŚREDNIA 5.91


LAURA CHUCHLA
2011/2012
ŚREDNIA 6.00

WIKTORIA KOTLARZ

rok szkolny 2012/2013

średnia ocen: 5,91

 

JULITA WOJTALEWICZ

rok szkolny 2013/2014

średnia ocen:5,82

Poprawiony: czwartek, 04 września 2014 18:36
 
« pierwszapoprzednia717273następnaostatnia »

Strona 72 z 73

Mini galeria 2

 • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
SLIDESHOW PRO MODULE BY JT

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpieczny Internet

Orły Edukacji 2019

JESTEŚMY
Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 173 gości 


Mini galeria 3


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.