forex trading logo

RODO

Pomóż Szkole...

Szkolne akcje/projekty

Pomoc Afryce

gimnastyka korekcyjna

LogowanieWitryna Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile
Ważne informacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:19

Ważne informacje

Poprawiony: wtorek, 14 sierpnia 2012 14:58
 
Rzecznik praw ucznia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:15

Pani mgr Halina Leńska- nasz rzecznik praw ucznia

prawa_10

Poprawiony: wtorek, 25 listopada 2014 23:27
 
Stomatolog PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:06

Stomatolog

Poprawiony: poniedziałek, 02 kwietnia 2012 20:42
 
Gimnastyka korekcyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:05

GIMNASTYKA KOREKCYJNA


Kręgosłup należy do najbardziej zapracowanych części ciała ludzkiego. Jego główne zadanie – to dźwiganie całego ciężaru oraz ochrona ważnego dla życia organu – rdzenia  kręgowego. Na bóle pleców cierpimy z jednego zasadniczego powodu, jakim jest brak aktywności ruchowej.

 

M. Demel w „Pedagogice zdrowiamówi, że „ nad zdrowiem trzeba pracować, a praca ma charakter pedagogiczny”. Chodzi tu o wykształcenie trwałych nawyków higienicznych, odpowiednich postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego. Regularny, stopniowo wdrażany ruch, wyrobienie nawyku codziennych ćwiczeń poprawia samopoczucie i ogólne zdrowie. Dlatego dziecko musi zrozumieć cel i potrzebę postępowania korekcyjnego, gdyż dopiero wtedy troska o własne zdrowie stanie się dla niego przyjemnością, a nie tylko jednym z wielu narzucanych mu obowiązków. Organizm dziecka charakteryzuje się dużą plastycznością. Z tego też powodu już od najmłodszych lat, należy wykształcić takie postawy, aby każdy chciał troszczyć się o dobrą kondycję, sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała.

 

Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosuję więc wiele metod i form, aby urozmaicić, zaciekawić i zachęcić dzieci z klas 1-3 do ćwiczeń. Odbywają się one na sali gimnastycznej, znakomicie przystosowanej do tego typu zajęć. Posiadamy również dużą gamę przyrządów i przyborów, mających na celu uatrakcyjnienie lekcji. Dzięki temu uczniowie podczas ćwiczeń nie odczuwają monotonii i znudzenia. Wykonują z zapałem i zaangażowaniem poszczególne zadania, korygując w ten sposób swoje wady postawy.

Naszym mottem są słowa Wiktora Degi - autorytetu w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji - "Ruch zastąpi wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu."

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej – mgr Danuta Licznerska


Poprawiony: poniedziałek, 02 kwietnia 2012 20:41
 
Świetlica szkolna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:04

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku od 715 do 16:00.

 1. Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.
 2. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, a także stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.
 3. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
 4. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
 5. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęći zabaw.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (prawnych opiekunów). W trosce o bezpieczeństwo dzieci rodzice zobowiązują się do wyrażenia pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu lub jego odbiór przez inne osoby niż rodzice.
 2. Świetlica dysponuje 3 pomieszczeniami.
 3. Świetlica posiada różnorodną bazą materialną w postaci: zabawek, puzzli, książek, gier towarzyskich, czasopism, sprzętu multimedialnego, filmów video i DVD, komputerów, sprzętu sportowo-rekreacyjnego, przyborów i narzędzi do zajęć plastycznych, które pozwalają na prowadzenie różnorodnych zajęć, rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających im miłe, ciekawe i pożyteczne spędzenie czasu.
 4. Świetlica sprawuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą według ramowego planu pracy oraz tygodniowego rozkładu zajęć.
 5. W świetlicy organizowane są m.in. zajęcia; plastyczno- techniczne, origami, komputerowe, rekreacyjno-sportowe, muzyczno- ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne, prowadzimy zabawy integrujące zespoły wychowawcze.
 6. Organizujemy obchody Dnia Chłopca, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Andrzejki, Mikołajki oraz inne uroczystości wynikające z kalendarza imprez szkolnych.
 7. Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 8. Systematycznie organizowane są ekspozycje prac plastycznych dzieci.
 9. W godzinach poobiednich dzieci mają zapewniony czas i pomoc w odrabianiu lekcji

10. Świetlica współpracuje z przedszkolami w celu zapewnienia dzieciom łatwiejszej adaptacji w szkole.

Wychowawcy

mgr Małgorzata Borowik

mgr Elżbieta Chrząszcz

mgr Agnieszka Drożdżowska

mgr Zbigniew Wilczyński

Poprawiony: czwartek, 10 października 2013 17:57
 
Higienistka szkolna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:06

Kontraktowy Gabinet Higienistki Szkolnej

 

Elżbieta Ordak

Godziny pracy:

 

Wtorki

od godz. 730 – 1500

Czwartki, Piątki  od godz. 1130 – 1430

Codzienna opieka nad uczniami.

 1. Porady ambulatoryjne – udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.
 2. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem przesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.
 3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza i wykorzystanie ich wyników.
 4. Prowadzenie u uczniów klas I – VI grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym.
 5. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami w-f.
 6. Poradnictwo indywidualne w zakresie higieny osobistej i rozwiązywania problemów zdrowotnych, szkolnych i społecznych.
 7. Poradnictwo zbiorowe (prelekcje, pogadanki) oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
 8. Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz P.S.S.E. w zakresie tworzenia w szkole środowiska do nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.

 

Realizowane w szkole programy.

 1. Profilaktyka uzależnień (nikotyna, alkoholizm, narkomania):
  1. „Nie pal przy mnie, proszę” – dla klas I – III
  2. „Znajdź właściwe rozwiązanie” – dla klas IV - VI
  3. Program „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy!”:
   1. „Zdrowa kanapka”
   2. „Czyste ręce”
   3. „Owocowa przekąska”
   4. Program „Między nami kobietkami”.
   5. „Tydzień dla serca”.
   6. „Przeciwdziałanie przemocy”.

 

Tematyka propagująca zdrowy styl życia.

 1. Aktywność fizyczna, a prawidłowy rozwój dziecka.
 2. Zbilansowana dieta (żywienie dzieci i młodzieży), a choroby cywilizacyjne (nadwaga)

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 02 kwietnia 2012 20:42
 
Stołówka szkolna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:06

Stołówka szkolna

 
Świetlica socjoterapeutyczna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:05

 

Świetlica socjoterapeutyczna prowadzi zajęcia:

poniedziałek - czwartek 15.00 - 18.00
piątek 14.30 - 17.30

 

I. CELE TERAPEUTYCZNE

Polegają na przepracowaniu podstawowych urazów przejawowych przez uczestników w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi oraz różnego typu zadań, zarówno indywidualnych jak i grupowych. W ich zakres wchodzi również pomoc w odreagowaniu emocji i napięć powstających w skutek wzrastania w urazowym środowisku domowym oraz na skutek niepowodzeń szkolnych i społecznych.

II. CELE EDUKACYJNE

Obejmują między innymi poznawanie emocji, sposobów radzenia sobie z nimi, diagnozy własnych i cudzych potrzeb, uczenia się współpracy i dbania o swoją autonomię. Uczenia się pełnienia różnych ról, uczenie się korzystania ze swoich mocnych stron, rozwiązywania konfliktów, a nadto poznawanie mechanizmów uzależnień, faz choroby alkoholowej, uzależnień i innych chorób. Poznawanie zachowań w rodzinie i poza nią.

III. CELE ROZWOJOWE

Rozwijanie indywidualnych talentów i zamiłowań, uczenie się lepszego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z również z rówieśnikami i dorosłymi. Przepracowanie zagadnień ważnych dla danego wieku jak np. atrakcyjne prezentowanie się, przyjaźń, w czym mogą być niezależni od rodziny, a w czym mogą uczestniczyć w rodzinie. Metody spędzania czasu wolnego, uczenia się życia w społeczności, uczenia się poszukiwania pomocy, bronienia się przed presją i manipulacją, czyli rozwijanie umiejętności asertywnych, uczenia opierania się o swoje mocne strony. Cele realizowane są poprzez gry i zabawy, bajkę, udział w programach profilaktycznych, odgrywanie scenek, rysunki, dyskusje, zajęcia relaksacyjno-ruchowe, dziennikarskie, informatyczne.

Poprawiony: wtorek, 18 grudnia 2012 10:15
 
Logopeda PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 17:04

Logopeda

 
« pierwszapoprzednia51525354555657585960następnaostatnia »

Strona 59 z 61

Mini galeria 2

 • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
SLIDESHOW PRO MODULE BY JT

Biuletyn Informacji Publicznej

JESTEŚMY
Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości 


Mini galeria 3


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.